Tuần khủng hoảng

Wonder Week 8 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trong khoảng từ tuần 7 tới 9. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt tuần thứ 9 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé. Bé sẽ lựa chọn những “kết quả” mà […]
Đọc tiếp
Wonder Week 75 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trong khoảng từ tuần 71 tới những tuần sau đó. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 75 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé. Bé sẽ lựa chọn […]
Đọc tiếp
Wonder Week 64 tuần tuổi
Wonder Week 64 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trong khoảng từ tuần 61 đến tuần 63. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 64 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự theo sự lựa chọn của bé. Bé sẽ lựa chọn những “kết quả” […]
Đọc tiếp
Wonder Week 55 tuần tuổi
Wonder Week 55 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trong khoảng từ tuần 49 đến 53/ Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 55 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé. Bé sẽ lựa chọn những “kết quả” […]
Đọc tiếp
Wonder week 46 tuần tuổi
Wonder week 46 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trong khoảng từ tuần 40 đến tuần 44. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 46 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé. Bé sẽ lựa chọn những “kết […]
Đọc tiếp
Wonder Week 37 tuần tuổi
Wonder Week 37 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trogn khoảng từ tuần 34. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 37 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự theo sự lựa chọn của bé. Bé sẽ lựa chọn những “kết quả” mà bé thấy […]
Đọc tiếp
Wonder Week 26 tuần tuổi
Wonder Week 26 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trong khoảng từ tuần 23 đến 28. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 29 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé. Bé sẽ lựa chọn những “kết quả” […]
Đọc tiếp
bé trai
Wonder Week 19 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các mẹ có thể xuất hiện trong khoảng từ tuần 14 đến 17. Nhưng kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 19 (hoặc giữa tuần 18 và 20) không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé.
Đọc tiếp
trẻ em
Wonder Week 12 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện trogn khoảng từ tuần 11 tới tuần 12. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 12 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé.
Đọc tiếp
trẻ sơ sinh
Wonder Week 5 tuần tuổi
Sự “khó ở” của các bé có thể xuất hiện khoảng từ tuần 3 tới tuần 5. Những kĩ năng và các hành động đạt được sau bước ngoặt ở tuần thứ 5 không xuất hiện cùng lúc mà tuần tự dựa theo sự lựa chọn của bé.
Đọc tiếp
Mời bạn chờ trong giây lát...
X